Terapia Manualna

Ortopedyczna Terapia Manualna jest wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne
badanie i leczenie pacjentów z dysfunkcjami w układzie kostno-mięśniowym (bólem, przykurczem,
niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie
poszczególnych odcinków kręgosłupa). Badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty – ten sposób
pracy określono mianem “terapii manualnej” (z jęz. łacińskiego manus – ręka).

Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można np. precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu jest
nadmiernie napięty mięsień, czy uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Dokładne badanie
umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia (zbyt napiętego lub skróconego mięśnia, uciśniętego nerwu
lub zwyrodniałego stawu). Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki
technik manualnych. Czasem będzie to poizometryczna relaksacja mięśni, czasem rozciąganie mięśni (stretching),
czasem szybkie uruchomienie zablokowanych stawów w obrębie kręgosłupa (tzw. manipulacje) albo długo
utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu kończyny górnej bądź dolnej (tzw. mobilizacja)
lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie
bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.
(http://debski-terapiamanualna.pl).

Terapia manualna skierowana jest do pacjentów z dolegliwościami w obrębie układu ruchu:
• bóle kręgosłupa związana z chorobą dyskową,
• bóle kręgosłupa promieniujące do kończyn z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych,
• bóle kręgosłupa lub kończyn spowodowane wzmożonym napięciem mięśni lub zwyrodnieniem stawów,
• sztywność spowodowana przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych, krzyżowo-biodrowych,
stawów kończyn,
• stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych,
• przygotowanie do planowanych zabiegów operacyjnych (http://debski-terapiamanualna.pl).