integracja sensoryczna (SI)

Integracja Sensoryczna (SI)
czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych – proces, podczas którego układ nerwowy człowieka
odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (słuchu, wzroku, smaku, węchu, dotyku, czucia
ciała-priopriocepcja, układu przedsionkowego odbierającego ruch), następnie organizuje je i interpretuje
(czy są istotne i należy przekazać je do kory mózgowej, czy nie) tak, aby mogły być wykorzystane w celowym
i efektywnym działaniu. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające
z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych
części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka bardzo ważny jest ruch i bezpośrednie
doświadczenia zmysłowe. Właściwa zabawa, dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne
czynności stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju. Rehabilitacja metodą integracji sensorycznej
skierowana jest do dzieci:

• z trudnościami w rozwoju ruchowym,
• z trudnościami w rozwoju mowy,
• ze zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem mięśniowym,
• z nadmierną lub zbyt niską wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, ruch,
• nadpobudliwych, mających trudności z wyciszeniem się, zasypianiem.