Cennik i Regulamin

rehabilitacja niemowląt metodą NDT Bobath /45min./ 120zł.
ocena rozwoju motorycznego i instruktaż pielęgnacji niemowląt /60-75min./ 150zł.
terapia manualna /45min./ 120zł.
kinesjology taping – diagnostyka i aplikacja /15-30min./ 20-40zł.
masaż gorącymi kamieniami (plecy) /40min./ 80zł.
masaż gorącymi kamieniami (całe ciało) /70min./ 160zł.
masaż relaksacyjny częściowy /30min./ 60zł.
masaż relaksacyjny całościowy /60min./ 120zł.
masaż bańką chińską /20min./ 40zł.
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany wyłącznie dla celów informacyjnych.

Regulamin

 1. REHAPUNKT Gabinet Rehabilitacji Karolina Dołęgowska-Swakowska z siedzibą w Olsztynie 10-173,  przy ul.Leśnej 14/1H, jest czynne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. REHAPUNKT prowadzi zajęcia terapeutyczne zgodnie z aktualną ofertą, dostępną w siedzibie REHAPUNKT oraz na stronie internetowej www.bobath-rehabilitacja.pl, z zastrzeżeniem możliwości zmiany oferty w zakresie świadczonych usług oraz cen za prowadzone zajęcia.
 3. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie Opiekuna* bądź Klienta**.
 4. Dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka lub Klienta oraz cele prowadzonej terapii Opiekun/Klient ustala razem z REHAPUNKT, po przekazaniu wszelkich istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby, która ma być poddana terapii. 
 5. Czas trwania zajęć wynosi od 30 do 45 minut, w zależności od ich rodzaju oraz ustaleń poczynionych między Opiekunem Dziecka/Klientem, a REHAPUNKT.
 6. Podczas zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje REHAPUNKT wraz z Opiekunem. 
 7. Opiekun/Klient zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń REHAPUNKT dotyczących terapii, zleconych w formie pisemnej lub ustnej do wykonywania w domu.
 8. Zapisy prowadzone są na:
  • zajęcia pojedyncze,
  • zajęcia cykliczne ze stałą rezerwacją uzgodnionego terminu na okres od 1 do 2 miesięcy. 
 1. O planowanej nieobecności na zajęciach Opiekun/Klient ma obowiązek poinformowania REHAPUNKT osobiście, telefonicznie lub SMS-em do godziny 10.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia. Nieobecność nie odwołana we wskazanym terminie skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za terapię.
 2. REHAPUNKT zastrzega sobie prawo do odwołania umówionych spotkań. W takim przypadku zajęcia odrabiane są w terminie dogodnym dla obu stron.
 3. Opłaty za zajęcia mogą być regulowane:
  • każdorazowo za przeprowadzoną terapię,
  • na podstawie wystawionego rachunku na koniec miesiąca za serię zajęć,
  • gotówką/przelewem „z góry” za cykl zajęć.
 1. Przy opłacie „z góry” za cykl co najmniej 10 spotkań, Opiekun/Klient ma prawo do zniżki w wysokości 10%. Opłacone w ten sposób zajęcia należy wykorzystać do końca kolejnego miesiąca.

* Opiekun – osoba sprawująca opiekę nad Dzieckiem;

** Klient – osoba dorosła korzystająca z usług REHAPUNKT Gabinet Rehabilitacji Karolina Dołęgowska-Swakowska.