O mnie

Jestem magistrem fizjoterapii – absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W trakcie edukacji odbyłam praktyki w szpitalach, przychodniach, klinikach, domach spokojnej
starości, przedszkolach, w dziennych ośrodkach opieki dla dzieci niepełnosprawnych.
Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam również podczas praktyk zagranicznych w Johannes
Willems Heilpraktiker w Bleialf oraz Institut für Physiotherapie und Ambulante Rehabilitation
w Rotenburgu w Niemczech. Nieustannie rozwijam się zawodowo uczestnicząc w konferencjach,
kursach, szkoleniach, warsztatach:

• Is This Baby Ok? – szkolenie 2019;
• Osteopatia w Pediatrii – szkolenie 2018;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – egzamin końcowy 2017;
•Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie obręczy biodrowej
i dolnej części kręgosłupa, techniki podstawowe, kurs 2017;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie górnej części
kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych, techniki zaawansowane, kurs 2016;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – medyczny trening rehabilitacyjny,
kurs 2016;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie kończyny górnej,
techniki zaawansowane, kurs 2016;
•Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie kończyny dolnej,
techniki zaawansowane, kurs, 2015;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie górnej części
kręgosłupa, techniki podstawowe, kurs 2014;
• Pilates, kurs instruktora, 2014;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie obręczy biodrowej
i dolnej części kręgosłupa, techniki podstawowe, kurs 2014;
• Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie kończyny górnej,
techniki podstawowe, kurs 2013;
•Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – badanie i leczenie kończyny dolnej,
techniki podstawowe, kurs, 2013;
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.2, szkolenie, 2013;
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.1, szkolenie, 2013;
• Integracja sensoryczna – stopień II, kurs 2012;
• Dziecko z trudnościami w uczeniu się i problemami zachowania w aspekcie integracji sensorycznej,
szkolenie, 2011;
• Kinesjology taping, kurs podstawowy, 2011;
• Podstawowy kurs koncepcji NDT- Bobath dla dzieci, kurs 2011;
• Integracja sensoryczna – stopień I, kurs 2006;
• Masaż klasyczny – stopień II, kurs 2004;
• Masaż klasyczny – stopień I, kurs 2003.