NDT Bobath

Metoda NDT- Bobath to neurorozwojowa koncepcja całościowej terapii pacjenta, wymaga głębokiej wiedzy, wsłuchiwania się w ruch niemowlęcia i dziecka oraz jego reakcje.
Główne zasady usprawniania koncepcji Bobath obejmują:
– regulację napięcia mięśniowego,
– wyhamowanie patologicznych wzorców ruchowych,
– naukę prawidłowych wzorców ruchowych,
– wykorzystywanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach, osiągnięcie nowej funkcji pozwala zdobywać nowe doświadczenia i sukcesy.
Rehabilitacja metodą NDT- Bobath skierowana jest do:
• Wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym,
• Niemowląt i dzieci z kręczem szyi, wrodzonymi wadami stóp, okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego, zespołami genetycznymi oraz innymi wadami wrodzonymi,
• Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, chorobami zanikowymi mięśni, wadami postawy.